Systemy alarmowe – projekty techniczne

Firma ATLine z Łodzi zajmuje się realizacją projektów budowlanych obiektów specjalnych, jak np. jednostki wojskowe czy zakłady karne, przemysłowych oraz biurowych.  Specjalizujemy się w budowie:

 • wewnętrznych i obwodowych systemów ochrony technicznych dla rozległych terytorialnie obiektów,
 • systemów łączności jawnej i niejawnej,
 • projektowaniu ochrony dla obiektów nowopowstających,
 • oraz rewitalizacji istniejących budynków i ich przebudowie pod kątem zmieniających się wymogów lub zmiany przeznaczenia obiektu.

Przedsiębiorstwo ATline dysponuje pracownią projektową wyposażoną w najnowszej generacji technologie oraz zdolnością do ochrony informacji niejawnych, wyróżnioną świadectwem bezpieczeństwa przemysłowego I stopnia do klauzuli tajne.

Nasi projektanci posiadają stosowne uprawnienia budowlane wszystkich branż oraz wysokie kwalifikacje co pozwala nam na korzystanie z najnowocześniejszych technologii, materiałów i urządzeń. Wysoka jakość wykonywanych przez nas prac została potwierdzona przyznaniem naszej firmie okresowo odnawianych Certyfikatów ISO 9001:2008 oraz AQAP 2110: 2009.

Wdrożenia:

W trakcie ponad 20 lat funkcjonowania jako pierwsi wdrożyliśmy w systemach ochrony na obiektach w RP:

 • Bariery mikrofalowe/czujki mikrofalowe
 • Kable sensoryczne do ochrony ogrodzeń
 • Kable sensoryczne zakopywane elektromagnetyczne i hydrauliczne
 • Kamery termowizyjne

Integracje:

Dzięki naszej reputacji i zaufaniu, jakim obdarzyli nas Klienci, mieliśmy okazję instalować profesjonalne systemy alarmowe na obiektach takich jak lotniska, bazy materiałowe i obiekty przemysłowe, gdzie zintegrowaliśmy rozległe systemy ochrony:

 • Po kilkaset linii alarmowych na każdym z obiektów
 • Kilkadziesiąt mniejszych podobiektów
 • Kilkaset kamer tradycyjnych i termowizyjnych na obiekt
 • System Kontroli Dostępu (SKD) dla ponad 2500 użytkowników na obiekt
 • System Sygnalizacji Pożarowej – ponad kilka tysięcy czujek na obiekt