XENSITY

deaXENSITY to system detekcji intruza, który przenosi technologię firmy DEA do świata wewnętrznego – domy, biura, banki oraz przedsiębiorstwa. Te same technologie, które przez lata służyły do ochrony perymetrycznej obiektów zewnętrznych o podwyższonym ryzyku – lotniska, elektrownie. Jedną z takich technologii jest indywidualna identy kcja czujnika (Point ID), funkcja samodiagnozy, centralizacja sygnałów alarmowych i zdalne zarządzanie systemem przez protokół IP.

Obecnie linia produktów XENSITY składa się z dwóch serii czujników piezoelektrycznych: XS-DOOR, służący do ochrony drzwi, okien and świetlików oraz informujący o wstrząsach, rozbiciu lub otwarciu, oraz XS-GRID, do ochrony metalowych krat, informujący o wstrząsach, rozbiciu lub przecięciu.

Wszystkie czujniki XENSITY są adresowalne, a tym samym są jednoznacznie identy kowane. Każda z nich zawiera przetwornik piezoceramiczny, który jest urządzeniem bez granic oferującym najlepszy poziom detekcji oraz wysoką odporność na zakłócenia z otoczenia.

PRZYKŁADOWA INSTALACJA

Xensity SchemePL