TORSUS 50

DEATORSUS 50 to system ochrony obwodowej przeznaczony do sztywnych ogrodzeń metalowych. Po zainstalowaniu na granicy obiektu, system TORSUS 50 zapewnia jego ochronę przez 24 godziny na dobę, nie ograniczając swobody poruszania się ludzi w obrębie ogrodzenia. Czujniki można instalować na wszelkich typach sztywnych ogrodzeń metalowych – zarówno produkowanych przemysłowo, jak i przez wyspecjalizowane zakłady rzemieślnicze. Wyznaczenie stref detekcji o maksymalnej długości 50 metrów umożliwia dokładną identyfikację odcinka, na którym doszło do próby włamania.

TORUS 50Zaletą systemu TORSUS 50 jest to iż zastosowane specjalne czujniki „skrętne”, wykrywają próbę sforsowania ogrodzenia, przewrócenia go siłą lub wspięcia się na nie, także wówczas gdy osoba wspinająca się nie powoduje hałasu ani wibracji.

TORSUS 50 składa się z analizatorów jak i unikalnych czujników piezoceramicznych wyczuwających ugięcia i skręty, jakim ulegają poszczególne słupki nośne ogrodzenia podczas próby włamania. Opracowane specjalnie dla zastosowań na zewnątrz budynków, czujniki TORSUS 50 charakteryzują się dużą odpornością na działanie zjawisk atmosferycznych, jakim typowo podlega ogrodzenie. Element czuły jest uszczelniony żywicą epoksydową i umieszczony w obudowie odpornej na promienie UV i temperatury w zakresie od -40° do +80° Celsjusza. Ponieważ czujniki nie zawierają czynnych części elektronicznych, nie ulegają one awariom elektrycznym; nie są również podatne za zakłócenia generowane przez pola elektromagnetyczne.

Dzięki zaawansowanym technologiczne czujnikom oraz bardzo wysokiej zdolności przetwarzania danych przez analizatory, system odporny jest na niekorzystne zjawiska atmosferyczne (wiatr, deszcz, grad, śnieg oraz nagłe zmiany temperatury) oraz czynniki antropogeniczne, takie jak pobliskie drogi, autostrady czy linie kolejowe. Obecność drzew i krzewów w bezpośrednim sąsiedztwie ogrodzenia nie zakłóca działania systemu.

PRZYKŁADOWA INSTALACJA

Torsus 50