SERIE A03

dea

SERIE A03 jest systemem wykrywania włamań do budynków, który monitoruje okna, drzwi (również szklane), metalowe kraty, ściany, sfity i sejfy, informując o wstrząsach oraz o rozbiciu lub otwarciu. System ten składa się z szerokiego zakresu czujników sejsmicznych oraz odpowiednich płytek przetwarzających.

Czujniki SERIE A03 potrafią wykryć najmniejsze wstrząsy. Do tego rodzaju zastosowań niezbędne jest zastosowanie modeli o dużej czułości na wstrząsy, odpowiednich do ochrony okien, drzwi oraz ścian. Modele wykorzystane w SERIE A03 oparte są na technologii piezodynamicznej, łączącej piezoceramiczny przetwornik z masą bezwładną, która mechanicznie wzmacnia wibracje odbierane przez czujniki. Płytki przetwarzające SERIE A03 bardzo dokładnie analizują sygnały odbierane przez czujniki, tak aby odróżnić różne rodzaje ataku na ochranianą konstrukcję od oddziaływań spowodowanych przez zakłócenia środowiskowe.

Przez ponad 20 lat obecności na rynku, system SERIE A03 okazał się systemem bardzo niezawodnym pod względem jakości działania i żywotności.