MMD

ciasMMD jest przenośnym systemem ochrony zewnętrznej wykorzystującym bariery mikrofalowe w celu stworzenia niewidocznej strefy detekcji czasowo dozorującej obszar o podwyższonym ryzyku takie jak miejsca czasowego składowania materiału, postoju pojazdów itp. Każda próba wtargnięcia intruza na dozorowany obszar jest wykryta przez bariery, które niezwłocznie przesyłają drogą radiową sygnał do centralki systemu MMD umieszczonej w pomieszczeniu służb ochrony lub w dowolnym innym miejscu, w którym zlokalizowane jest centrum dowodzenia służb ochrony. Elementy systemu na czas transportu umieszczone są w odpornych na uszkodzenia skrzyniach wyposażonych, dla ułatwienia przemieszczania, w wygodne uchwyty i kółka. Skrzynie są łatwe do magazynowania. Dzięki konstrukcji urządzeń umożliwiającej montaż bez jakichkolwiek narzędzi w ciągu kilku minut można stworzyć wysokiej klasy system ochrony w dowolnym miejscu.

mmdSpecjalistyczne zastosowania barier mikrofalowych

Ruch lotniczy

Inteligentne bariery mikrofalowe ERMO 482X są już wykorzystywane na wielu cywilnych i wojskowych lotniskach do ochrony obwodowej i/lub do ochrony szczególnych miejsc takich jak hangary, miejsca postoju samolotów itp. Od kilku lat te same bariery są używane także w systemach nadzoru i zarządzania naziemnym ruchem lotniczym podczas złej widoczności np. podczas mgły lub deszczu. Bariery mikrofalowe stosuje się na lotniskach do wykrywania ruchu samolotów, które przekraczając wiązki mikrofalowe informują o swoim położeniu aby:

  • uniknąć kolizji dwóch samolotów poruszających się w kierunku tego samego skrzyżowania pasów dojazdowych,
  • uniknąć kolizji dwóch samolotów poruszających się jeden za drugim na drodze dojazdowej do lub z pasa startowego.

Cyfrowa obróbka sygnału

Bariera mikrofalowa z cyfrową obróbką sygnału porównuje sygnał otrzymywany ze strefy detekcji z wzorcami zapisanymi w jej pamięci, dzięki czemu w łatwy sposób wykrywa samochody i samoloty przecinające wiązkę mikrofalową jednocześnie skutecznie eliminując ewentualne zakłócenia spowodowane warunkami atmosferycznymi i innymi zakłóceniami sygnału np. przez radary.