MANTA 50/80

ciasSkłada się z dwóch elementów – nadajnika i odbiornika, umieszczonych naprzeciwko siebie.

Tworzy przestrzenną strefę detekcji, czyli obszar między RX a TX, na którym pojawienie się intruza będzie powodowało wygenerowanie przez barierę sygnału alarmu.

Może być stosowana zarówno na obiektach podwyższonego ryzyka, jak i prywatnych posesjach, magazynach etc.
Dzięki użyciu algorytmu obróbki sygnału „Fuzzy Logic”, redukuje występowanie fałszywych alarmów przy zachowaniu maksymalnego poziomu ochrony.
Wbudowana antena planarna (fazowa) powoduje, że strefa detekcji między nadajnikiem a odbiornikiem, jest wysoka i wąska.

Wykrywa próby maskowania.

Dzięki wbudowanemu systemowi audiowizualnemu, ustawienia, regulacja parametrów pracy oraz testy przejścia są niezwykle proste.

Wbudowany port RS485 umożliwia zdalną komunikację: regulację parametrów pracy urządzenia, odczytywanie zapisanych w pamięci zdarzeń, monitorowanie przebiegu sygnałów, odczytywanie przebiegów w czasie rzeczywistym, pomiary napięć i temperatury wewnątrz urządzenia etc.