GPS PLUS

GPS PLUS to zakopywany hydrauliczny system detekcji intruza. Detekcja opiera się na pomiarze zmiany ciśnienia płynu wewnątrz zamkniętego obwodu.

Zasada działania  opiera się na wykrywaniu różnicy ciśnienia między dwiema rurkami złożonymi i zakopanymi wzdłuż obwodu, który ma być chroniony,. Rurki te są napełnione cieczą pod odpowiednim ciśnieniem, która nie zamarza nawet w niskich temperaturach. Przejście przez chroniony obwód powoduje różnicę ciśnień w rurkach, co jest wykrywane przez specjalny przetwornik, a tak uzyskany sygnał jest analizowany przez procesor, który zidentyfikuje warunki alarmowe i wyśle je do centrali alarmowej. System zachowuje wszystkie sygnały alarmowe w dzienniku zdarzeń. 

Możliwość niezależnej kalibracji czułości każdej sekcji pozwala na dostosowanie systemu do szczególnych cech każdej indywidualnej instalacji.

Inteligentne komponenty GPS Plus są chronione przez system „stróżujący”; w przypadku wyłączenia automatycznie przywróci normalne działanie.

System ten można łączyć z innymi systemami ochrony (obwód, czujniki wewnętrzne, CCTV, kontrola dostępu, systemy przeciwpożarowe) i można go scentralizować za pomocą elastycznych rozwiązań dla dowolnych wymagań i zastosowań.

NAJWAŻNIEJSZE CECHY

  • System jest niewidzialny dla intruzów
  • Bardzo niski odsetek fałszywych alarmów dzięki inteligentnym algorytmom detekcji, a także zdolności systemu do adaptacji do warunków otoczenia
  • System dostosowuje się do ukształtowania terenu
  • Niezawodność: od ponad 30 lat GPS PLUS służy w tysiąsach obiektów na całym świecie
  • Jedyna wymagana konswerwacja systemu to okresowa wymiana cieczy
  • Możliwość integracji z innymi systemami ochrony obwodowej i wizyjnymi