ERMO 482 X PRO 50/80/120/200/250/500

ciasERMO 482X PRO jest barierą mikrofalową z cyfrową obróbką sygnału o zasięgu 50, 80, 120, 200, 250 i 500m. Mikroprocesor zawarty w urządzeniu wykorzystuje zaawansowaną analizę sygnału uzyskując dzięki temu znakomite osiągi w detekcji sygnału i odporności na fałszywe alarmy. Dzięki analizie cyfrowej możliwe jest porównanie przebiegu otrzymanego ze strefy detekcji z przebiegami rzeczywistych przejść intruza wcześniej zachowanymi w pamięci urządzenia. Mikroprocesor w sposób ciągły analizuje sygnały dochodzące ze strefy detekcji dokonując analizy Środowiska, dzięki czemu sprawność urządzenia jest znacznie wyższa w stosunku do czujek z analogową obróbką sygnału. ERMO482X PRO jest idealną czujką do obiektów o wysokim stopniu zagrożenia takich jak elektrownie atomowe, więzienia, obiekty wojskowe, zakłady chemiczne itp. Dzięki zastosowaniu 16 kanału pracy oraz pełnej analizie zmian parametrów Środowiska pracy, w tym kontroli zmiany napięcia sterującego wzmacniaczem sygnału w odbiorniku praktycznie nie ma możliwości zamaskowania strefy detekcji urządzenia. Bariera mikrofalowa z cyfrową obróbką sygnału posiada także bardzo ważne narzędzie jakim jest oprogramowanie serwisowe. Dzięki niemu możliwe jest pełne zarządzanie (odczyt i zmiana parametrów) każdym z urządzeń zarówno lokalnie jak i zdalnie z dowolnego miejsca na ziemi.

FBM (Fuzzy Behaviour Models) – inteligentne modele zachowań. ERMO482X PRO monitoruje sygnał ze strefy detekcji porównując go z zapisanymi w pamięci parametrami typowymi dla rzeczywistego przejścia intruza. Wykorzystuje w tym celu algorytm FBM. Dzięki niemu decyduje, czy sygnał otrzymany ze strefy detekcji został wygenerowany przez rzeczywistego intruza czy przez inny czynnik. Wielkość, kształt i tempo zmian sygnału są w sposób ciągły mierzone i porównywane z typowym dla przejścia intruza przebiegiem zachowanym w pamięci czujki.

Bariera może wykryć intruza, który idzie, biegnie, czołga się lub przetacza przez strefę detekcji. Każde zdarzenie, które powoduje powstanie alarmu lub znaczącą zmianę w odbieranym sygnale jest oznaczone datą i godziną i zapisane w pamięci. Może ono zostać zanalizowane w czasie rzeczywistym i/lub później.

482x_obrazek_02FSTD (Fuzzy Side Target Discrimination) – inteligenta eliminacja bocznych zakłóceń. Na długich dystansach (powyżej 50m) użycie anteny parabolicznej daje dużo czystszy sygnał niż w przypadku użycia anteny eliptycznej lub planarnej. W szczególnych sytuacjach, gdy występują ciągłe interferencje w bocznej części strefy detekcji, takie jak luźne, poruszające się metalowe ogrodzenie, roślinność lub inne, równoległe do wiązki mikrofal, duże poruszające się powierzchnie można użyć funkcji FSTD. Dzięki niej możliwe jest odrębne ustawienie czułości jedynie w bocznej części (odległej od centrum wiązki) strefy detekcji lub nawet wyłączenie analizy sygnału z tych obszarów. W ten sposób można otrzymać strefę detekcji, która choć fizycznie jest normalna, w rzeczywistości wygląda jak eliptyczna o różnym kształcie zależnym od ustawień FSTD, podczas gdy utrzymywana jakość sygnału odpowiada antenie parabolicznej a nie eliptycznej.
Dynamiczny cyfrowy antymasking. 16 kanału pracy o różnej częstotliwości kontrolowanej kwarcowo łącznie z dynamiczną analizą wartości sygnału otrzymywanego ze strefy detekcji i ciągłe porównywanie go do wartości zapamiętanej podczas procedury instalacyjnej czyni niemożliwym zamaskowanie strefy detekcji i umożliwia łatwe wykrycie ewentualnych uszkodzeń urządzenia.

Automatyczne dostrojenie do warunków Środowiskowych. Temperatura wewnątrz obudowy nadajnika i odbiornika jest ciągle kontrolowana aby umożliwić szybkie wykrycie ewentualnego uszkodzenia oraz aby kontrolując jej zmiany kompensować wpływ na wartość otrzymywanego sygnału.

Odporność na interferencje.
ERMO482X PRO jest całkowicie odporne na wpływ radarów stosowanych na lotniskach oraz na wpływ innych silnych radarów stosowanych na potrzeby wojska. Dowodem tego może być wiele instalacji wykonanych z użyciem barier mikrofalowych produkowanych przez firmę CIAS na cywilnych i wojskowych lotniskach. ERMO482X PRO pracuje w paśmie X, które pozwala uzyskać przestrzenną strefę detekcji i małe straty miejsca na konieczne zakładki w celu eliminacji martwych stref, które są znacznie większe w przypadku wykorzystywania pasma K.

Antena paraboliczna z liniową polaryzacją. Antena paraboliczna zastosowana w ERMO482X PRO wykorzystuje liniową polaryzację. Pozwala to na uniknięcie znacznej części ewentualnych zakłóceń przez przekręcenie głowicy o 90o i dzięki temu zmianę polaryzacji. Anteny z polaryzacją kołowa nie pozwalają na taką zmianę. Poza tym, liniowa polaryzacja ma tą zaletę, że otrzymywany sygnał jest czystszy niż otrzymany z anteny z polaryzacją kołowa. Polaryzacja kołowa nadaje się bardziej do radiolinii o dużym zasięgu, ale jakość sygnału otrzymywana z anten z polaryzacją liniową daje lepsze efekty w urządzeniach, które mają wykryć intruza.

482x_obrazek_01Regulacja. ERMO482X PRO zawiera na płycie głównej układ wskaźników optycznych i sygnalizacji audio umożliwiający łatwa i precyzyjną regulację urządzenia podczas montażu i później podczas eksploatacji. Układ akustycznej sygnalizacji testu przejścia daje możliwość weryfikacji rzeczywistego kształtu strefy detekcji urządzenia.

Program MW Manager. MW Manager jest to program używany do zarządzania i precyzyjnej regulacji cyfrowej bariery mikrofalowej ERMO482X PRO za pośrednictwem komputera PC podłączonego do głowicy nadajnika lub odbiornika. Dzięki programowi można wyświetlić na ekranie komputera w czasie rzeczywistym przebieg aktualnie otrzymywanego ze strefy detekcji sygnału lub wartości takich parametrów jak napięcie baterii, napięcie odbieranego sygnału, temperaturę czy napięcie w pętli sprzężenia zwrotnego. Można także odczytać z pamięci odbiornika ostatnich 100 zdarzeń z przebiegami sygnału oraz 256 zdarzeń z rejestru. Dostępna jest także zmiana parametrów pracy urządzenia i wielu innych parametrów. Wszystkie wymienione wyżej funkcje dostępne są lokalnie, przez bezpośrednie połączenie bariery z komputerem lub zdalnie za pośrednictwem magistrali RS485 w pokoju nadzoru. Można także magistralę RS485 przedłużyć za pośrednictwem modemu lub urządzeń zmieniających standard na transmisję pakietową TCP/IP umożliwiając nadzór z każdego miejsca w Świecie. MW Manager jest użyteczny także do analizy zakłóceń Środowiskowych, dzięki czemu możliwe jest precyzyjniejsze dostrojenie urządzenia do otaczających warunków.