DEA Fusion P2P

DEA FUSION P2P to pierwszy i obecnie jedyny system napłotowy oparty na czujnikach piezoelektrycznych i akceleratorach MEMS.

Czujniki mogą być montowane na miękkich, półsztywnych oraz sztywnych ogrodzeniach, oraz na większości ścian. Składają się z dwóch czułych elementów: sprawdzonego przetwornika piezoelektrycznego oraz akcelerometru MEMS. Dane gromadzone z dwóch źródeł sygnałów są analizowane za pomocą adaptacyjnych algorytmów zdolnych do rozpoznawania typów włamań i odróżniania ich od zakłóceń środowiskowych.

Jednostka sterująca zarządza maksymalnie 300 czujnikami na 2 magistralach komunikacyjnych, zapewniając maksymalny zasięg 1500 metrów obwodu w przypadku 5-metrowych odstępów między czujnikami i 900 metrów obwodu w przypadku 3-metrowych odstępów.

Każdy detektor wyposażony w zintegrowany autotest. Specjalne urządzenie umożliwiające sprawdzenie stanu każdego detektora oddziałując na czuły rdzeń przetwornika piezoelektrycznego, a w konsekwencji na wszystkie elementy konstrukcyjne i oprogramowanie systemu. Każdy wadliwy lub uszkodzony detektor może zostać natychmiast wykryty i zasygnalizowany do sterownika. 

Wszystkie czujniki są również wyposażone w elektroniczne urządzenie wykrywające i sygnalizujące próby usunięcia detektora z panelu ogrodzenia. W fazie instalacji urządzenie to sygnalizuje również niewłaściwy montaż detektora. Magnetyczne i termiczne zabezpieczenie przed niepożądaną ingerencją identyfikuje i sygnalizuje próby unieszkodliwienia detektora poprzez wystawienie na działanie pola elektromagnetycznego lub wysokich temperatur.

DEA SENSOR FUSION

DSF łączy zalety sprawdzonego przetwornika piezoelektrycznego z tymi akcelerometru MEMS w jednym czujniku. System zapewnia maksymalną skuteczność detekcji na prawie wszystkich rodzajach ogrodzeń metalowych i ścian. Oprogramowanie posiada siedem gotowych konfigracji do różnych typów chronionych struktur, a dzięki funkcji redukcji szumów, system oferuje niespotykaną odporność na zakłócenia środowiskowe.

KONFIGURACJA PĘTLI, REDUNDANCJA

Konfiguracja pętli pozwala na działanie systemu nawet w przypadku przecięcia przewodu.

STEROWNIK

Sterownik obsługuje do 300 czujników podłączonych do dwóch magistral komunikacyjnych. Przy pierwszej konfiguracji systemu, jednostka sterująca automatycznie identyfikuje wszystkie czujniki podłączone do magistral oraz sortuje je z wykorzystaniem algorytmu opatentowanego przez DEA. Dzięki technologii PointID system zapewnia pełną elastyczność w konfiguracji stref alarmowych oraz parametrów poszczególnych czujników. Dzięki dodatkowym płytkom przekaźnikowym można zaprogramować do 128 wyjść przekaźnikowych, mogących generować osobne sygnały alarmowe dla różnych prób wtargnięć, sabotażu, braku zasilania lub utraty komunikacji.

Sterownik posiada 4 optoizolowane wejścia cyfrowe oraz 5 wbudowanych wyjść przekaźnikowych sygnalizujących alarm ogólny, sabotaż, utratę zasilania, alarm techniczny oraz utratę komunikacji z czujnikami. Sterownik obsługuje trzy interfejsy komunikacyjne: port USB do lokalnych działań konfiguracyjnych; MAGISTRALA DN ER do przyłączenia dodatkowych kart przekaźnikowych; port Ethernet (RJ45) do połączenia z siecią IP.

OPROGRAMOWANIE

Fusion P2P jest dostarczany z nowoczesnym i przyjaznym dla użytkownika oprogramowaniem pozwalającym na sprawdzenie wszystkich parametrów operacyjnych systemu oraz monitorowanie stanu wejść i wyjść.

Oprogramowanie to jest również narzędziem do konfiguracji systemu i kalibracji czujników. Możliwe jest:

  • ustawienie rodzaju chronionej struktury;
  • ustawienie poziomu czułości;
  • konfiguracja detekcji sporadycznych cięć;
  • kalibracja pozycjonowania przestrzennego
  • czujnika;
  • konfiguracja funkcji samodiagnozy;
  • pobranie lub ustawienie zapisanej wcześniej konfiguracji;
  • pobranie, podejrzenie, usunięcie lub wysłanie dziennika zdarzeń za pomocą e-maila.