APIRIS 3100

SorheaAPIRIS 3100 jest wydajną barierą łączącą trzy technologie – barierę podczerwieni, barierę mikrofalową oraz czujkę mikrofalową. Bariera korzysta z nich w celu zapewnienia jak najlepszej ochrony. Wiązki podczerwieni są synchronizowane przewodowo, bariera mikrofalowa operuje w każdych warunkach atmosferycznych, a czujka mikrofalowa Dopplera chroni dół kolumn.

NAJWAŻNIEJSZE CECHY
  • Możliwość ustawienia stref detekcji (ograniczone do górnych części bariery)
  • Możliwość ustawienia trybu działania AND/OR dla każdej strefy
  • Jedno- lub dwustronna kolumna
  • Modułowa budowa
  • Zgodność z systemem Maxibus 3000
  • 3 dostępne wysokości kolumn: 2m, 2,5m i 3m
  • Niezależne ustawianie wiązek
  • Zintegrowana pokrywa anty-wspinaczkowa
PRZYKŁADOWA KONFIGURACJA

Przykładowa konfiguracja bariery APIRIS