Czujki dualne zewnętrzne

Połączenie czujki mikrofalowej i podczerwieni

Wyjątkowa jakość i precyzja działania czujki dualnej wynika z połączenia w urządzeniu dwóch torów detekcji. Projektując systemy alarmowe często wykorzystujemy czujniki ruchu które wykorzystują zarówno technologię podczerwieni pasywnej , jak i zjawisko Dopplera dla toru mikrofalowego. Dualne czujki procesorowe są idealnym rozwiązaniem dla obiektów zewnętrznych, takich jak np. składy materiałów na otwartej przestrzeni. Ich doskonała umiejętność wychwytywania jedynie istotnych sygnałów wynika ze zdolności ignorowania obiektów okresowo poruszających się w polu wykrywania. System wchodzi w stan alarmu wyłącznie w sytuacji naruszenia sekcji podczerwieni i mikrofali w tym samym czasie, co pozwala na uniknięcie fałszywych alarmów.