Przenośny mikrofalowy system ochrony zewnętrznej

Funkcjonowanie przenośnych systemów ochrony zewnętrznej opiera się na barierach mikrofalowych, które można szybko instalować w dowolnie wybranym miejscu. Ochrona obwodowa tego typu wykorzystywana jest do zabezpieczenia czasowych składów materiałów, a także hangarów czy miejsc postoju samolotu. Bariera mikrofalowa wyposażona w cyfrową obróbkę sygnału umożliwia skuteczną eliminację ewentualnych zakłóceń.